การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับ นาย สมศักดิ์ บุญโพธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่