คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพงานโครงการ ก่อนการคืนหลักประกันสัญญาในโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่