จัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรปริญญาตรี

โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ

   แกลลอรี่