ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ยินดีต้อนรับ นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่