ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 26 ส.ค.65

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564

   แกลลอรี่