สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายนิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธาน