ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีไหว้ครู ช่าง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แกลลอรี่