ข้อมูลศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562รวม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร      
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ91079540
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม      
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์-241672976
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ--1111224
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี      
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า16106171867
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์)--119-20
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์--1561738
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี      
 สาขาวิชาการโรงแรม-1710121049
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ--15251959
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์      
 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 211514171784