การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตามการประเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564 ระหว่างว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในงานปัจฉิมนิเทศ

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา แนะแนวกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตามการประเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564 ระหว่างว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในงานปัจฉิมนิเทศ

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา แนะแนวกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider