แสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษีย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

แสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษีย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider