การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 ธัน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพาน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ( ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 พฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 ธัน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพาน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ( ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 พฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider