การประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ในวั ...
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567 ใ ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอ ...
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา (E-MVS)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผลการดำเน ...
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ...
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567 ใ ...

การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงานและมูลนิธิ IM Japan

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงก ...

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ”

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ” ให้แต่ นาย อ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2567 ใ ...

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2567 ใ ...
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2566 ใ ...

ขอแสดงความยินดีกับ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคก ...

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2566 ใ ...

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2566 ใ ...

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ) ในวัน ...

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี” ..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน.. https://www.facebook.com/100031018435007/post ...
/ ข่าวสภาสอก.5

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1”

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งไทย 58 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” https://www.facebook ...
/ ข่าวสภาสอก.5

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงการศึกษา 2566

ชอแสดงความยินดี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ได้รับ เข็ม "เสมาคุณูปการ" (ทองคำ) และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด “ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

พิธีลงนามMOU วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ สมาคมชาวเพชรบุรี

#ชัดทุกกระแส https://www.chadthukkrasae.com/2023/02/blog-post_58.html https://www.chadthukkrasae.com ...
/ ข่าวสภาสอก.5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตและกิจกรรมเพื่อสังคม เริ่มคลิ๊ก อ๊อฟ 29 มกราคม นี้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตและกิ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/100069372619061/post ...
/ ข่าวสภาสอก.5

สอศ.จับมือ 5 สภาฯทำข้อตกลงจัดการเรียนการสอนทวิภาคีผลิตกำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูง

เมื่อวันนี้ 19 ธันวาคม 2565 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นางสาวตรีนุช เทียนทอง ...
/ ข่าวสภาสอก.5

ประกาศ สอก.5 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสถาบัน…

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF ถ้ากดไม่ติดคลิก ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ https://drive ...

สอก.5 ร่วมหารือกับสมาคมชาวเพชรบุรี และ คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยเพชรบุรี

สมาคมชาวเพชรบุรีโดย นายกสมาคมชาวเพชรบุรี นายยุทธนา หยิมการุณ และกรรมการสมาคม ร่วมหารือ นายอรรตการ ตฤ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2565

สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfb ...
/ ข่าวสภาสอก.5

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย #เพจข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477 http ...
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
/ ข่าวสภาสอก.5

” ก้าวดี ” ดีที่ 1 สุขภาพดี

   แกลลอรี่ น.ส.พ.เสียงสัมพันธ์ https://saingsumpun.blogspot.com/2022/07/5_58.html นายกสภาสถาบันการอ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” “หนังสือพิมพ์ป ...
/ ข่าวสภาสอก.5

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” https://www.fa ...
/ ข่าวสภาสอก.5

เตรียมผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงสู่ตลาดแรงงาน

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
/ ข่าวสภาสอก.5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” https://www.fa ...
/ ข่าวสภาสอก.5

แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต

เพจข่าวเป็นข่าวออนไลน์ เอกชัย/////รายงาน https://www.facebook.com/429574807844741/posts/119575596122 ...
/ ข่าวสภาสอก.5

4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ” เพจข่าวเป็นข่าวออนไลน์ เอกชัย/////รายงาน https ...
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะก ...
/ ข่าวสภาสอก.5

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษายุคใหม่” งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษาย ...
/ ข่าวสภาสอก.5

พระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ดำเนินการเข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่ 3 พฤ ...
/ ข่าวสภาสอก.5

สกศ. ผุดไอเดียจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลักดัน ๕ กลยุทธ์ขับเคลื่อน THAILAND NQF

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี” ..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน.. ##T.Newsman007Online## ..จริงจังจริงใจรับใช้ป ...
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
/ ข่าวสภาสอก.5


 

Videos Present...

 

9 ดี
PlayPlay
IVECR5 Presentation 2023
PlayPlay
previous arrow
next arrow
9 ดี
IVECR5 Presentation 2023
previous arrow
next arrow