การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565 ใ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ค ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการเทียบรายวิชาและจัดทำรายวิชาสำหรับปรับพื้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการเทียบรายวิชาและจัดทำรายวิชาสำหรับปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษายุคใหม่” งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

พระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ดำเนินการเข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่ 3 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

สกศ. ผุดไอเดียจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลักดัน ๕ กลยุทธ์ขับเคลื่อน THAILAND NQF

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี” ..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน.. ##T.Newsman007Online## ..จริงจังจริงใจรับใช้ป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5


 

Videos Present...

 

ก่อกำเนิดเกิด สอก5
PlayPlay
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
PlayPlay
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ก่อกำเนิดเกิด สอก5
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
previous arrow
next arrow