การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม การป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกนิเทศกำกับติดตาม การป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider