วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

วาระการประชุมคณะกรรมาการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง ส ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในระดับสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในระดับป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2565 ใ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

ก่อกำเนิดเกิด สอก5
PlayPlay
VDO แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ปี2562
PlayPlay
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
PlayPlay
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ก่อกำเนิดเกิด สอก5
VDO แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ปี2562
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
previous arrow
next arrow