การประชุมพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดการประชุมพัฒนาระเบียบวิธ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพงานโครงการ ก่อนการคืนหลักประกันสัญญาในโครงการก่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดการประชุมพัฒนาระเบียบวิธ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพงานโครงการ ก่อนการคืนหลักประกันสัญญาในโครงการก่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider