โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมการประเมินเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมการประเมินเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการใน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566 – 2570

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

(MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไป ...
อ่านเพิ่มเติม

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย #เพจข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477 http ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

” ก้าวดี ” ดีที่ 1 สุขภาพดี

   แกลลอรี่ น.ส.พ.เสียงสัมพันธ์ https://saingsumpun.blogspot.com/2022/07/5_58.html นายกสภาสถาบันการอ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” “หนังสือพิมพ์ป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” https://www.fa ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

เตรียมผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงสู่ตลาดแรงงาน

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม” https://www.fa ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต

เพจข่าวเป็นข่าวออนไลน์ เอกชัย/////รายงาน https://www.facebook.com/429574807844741/posts/119575596122 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ” เพจข่าวเป็นข่าวออนไลน์ เอกชัย/////รายงาน https ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษายุคใหม่” งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

พระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ดำเนินการเข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่ 3 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

สกศ. ผุดไอเดียจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลักดัน ๕ กลยุทธ์ขับเคลื่อน THAILAND NQF

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี” ..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน.. ##T.Newsman007Online## ..จริงจังจริงใจรับใช้ป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์” https://www.facebook.com/572722816430242/post ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวสภาสอก.5


 

Videos Present...

 

Slide
PlayPlay
ก่อกำเนิดเกิด สอก5
PlayPlay
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
PlayPlay
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ก่อกำเนิดเกิด สอก5
ภาพมุมสูงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 v2
รายการคุยโขมงบ่าย3โมง ช่อง9
previous arrow
next arrow