ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบรรณธิการกิจ และฝ่ายจัดทำรูปเล่ม ในงานประชุมว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/64

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider