โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในการจัดทำข้อมูลหลักสูตร 18 กรกฎาคม 2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในการจัดทำข้อมูลหลักสูตร 17 กรกฎาคม 2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายใน

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายใน    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายใน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2564    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม


Videos present..

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider