นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมผู้บริหารสถาบันหารือแนวทางความร่วมมือจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีสร้าง “นวัตกรรมแม่ครัวสู่สากล” กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

• สื่อกลางเดลี่อ…

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมการประเมินเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566 – 2570

สถาบันการอาชีวศึ…

(MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี 

สถาบันการอาชีวศึ…

การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันการอาชีวศึ…

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธ…

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึ…

ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา -2562-2564 และผู้ปฏิบัติงาน

   แกลลอรี่ วันท…

ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 26 ส.ค.65

  วันที่ 26…