การจัดการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ มอบหมายให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ กำกับ ติดตาม และสังเกตการณ์การจัดสอบ ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2566 ณ สนามสอบจำนวน 10 แห่ง คือ 1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย  3.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  4. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  7. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2  8. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา  9. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ 10. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

   แกลลอรี่