การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ V-NET ปีการศึกษา 2566 20 มค. 67

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จำนวนสนามสอบ 4 แห่ง โดยมีนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย และดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

   แกลลอรี่