การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในที่ประชุม

   แกลลอรี่