การประชุมพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุก…

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ประกาศสถาบันการอ…

ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

คณะผู้บริหารและบ…

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การประชุมสำนักงา…

คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง

สถาบันการอาชีวศึ…

พิธีสรงน้ำพระ

พิธีสรงน้ำพระ ขอ…

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา

การประชุมเตรียมค…