การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึ…

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึ…

การออกนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึ…

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564

การประชุมสรุปผลก…

การแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในงานปัจฉิมนิเทศ

นายจาตุรันต์ วัฒ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2564

นายเอก แก้วชูเสน…

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารและบ…

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2564

สถาบันการอาชีวศึ…

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารและบ…