การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์”

https://www.facebook.com/100069372619061/posts/pfbid0MwP2vdewH2ZSeB7oijhazr5Xzz6WBgTtd3wR8ded4odYsff3WQEMbqx7nesN7cKDl/?mibextid=cr9u03

 

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งไทย 58 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม”
https://www.facebook.com/100064574207091/posts/pfbid027hCrYEBijHarN8eSQadMQSguKktxiW2jTkJxwH3gTWeqMDEit6pPoP3KJXAkjjmPl/?mibextid=cr9u03

 

น.ส.พ.เสียงสัมพันธ์

https://saingsumpun.blogspot.com/2022/12/5_27.html

 

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี”
..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน..

https://www.facebook.com/100031018435007/posts/pfbid0tuEPmJWuPDiaasHMjjGurSEviNUpxML4tTstkufivYwFrb1AJWJKqSnbitn7tU4nl/?mibextid=cr9u03

 

https://www.chadthukkrasae.com/2022/12/5_27.html

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันโครงการนักขายสินค้าชุมชนผ่านดิจิทัล