การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1 /2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1 /2567 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
โดยมี นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) เป็นประธาน