การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและตอบสนองแรงงานสมรรถนะสูง ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและตอบสนองแรงงานสมรรถนะสูง ประจำปีการศึกษา 2566 (ปัจฉิมนิเทศ) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5