การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5