การประชุมคณะผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะผู้บริหาร สอก.5 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่