การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่3/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในที่ประชุม

แกลลอรี่