การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมี นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุม

   แกลลอรี่