การประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
โดยมี พันจ่าเอก สันติ เลิศไกร ตำแหน่ง อนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย) เป็นประธาน

   แกลลอรี่