การประชุมชี้แจงการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

   แกลลอรี่