การประชุมติดตามการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมติดตามการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่