การประชุมติดตามรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมติดตามรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่