การประชุมผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อหารือการดำเนินงานของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อหารือการดำเนินงานของสถาบันฯ ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่