การประชุมพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดการประชุมพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร ประเมินความพร้อมและศักยภาพ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

   แกลลอรี่