การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่