การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา

คณะผู้ประเมินจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

   แกลลอรี่