กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม