(กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร)
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน