กิจกรรม สมุทรสงครามสวยใสไร้ขยะ ครั้งที่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกิจกรรม สมุทรสงครามสวยใสไร้ขยะ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม