คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัตน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัตน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่