งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
และ นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
และ ขอแสดงความยินดีแด่ นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา และ นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์