จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันฯ ระยะที่ 2 จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (คอศ.1) สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมี นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการ

   แกลลอรี่