ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   แกลลอรี่