ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

   แกลลอรี่