ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษภาคกลาง 5