ทดสอบระบบการสอบ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 สนามสอบ คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ และทดสอบระบบการสอบ กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.

   แกลลอรี่