นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีฯ เป็นผู้รับมอบทุนให้กับเด็กชายขอบที่ด้อยโอกาส จำนวน 2 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่13 กรกฎาคม 66

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีฯ เป็นผู้รับมอบทุนให้กับเด็กชายขอบที่ด้อยโอกาส จำนวน 2 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่ 13 กรกฎาคม 66