นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

   แกลลอรี่