ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   แกลลอรี่