ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF

ถ้ากดไม่ติดคลิก ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

https://drive.google.com/file/d/1Z04bm6tNQ6SBi9MovR3NqREezAUFJBgk/view?usp=sharing