ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

https://drive.google.com/file/d/1Z04bm6tNQ6SBi9MovR3NqREezAUFJBgk/view?usp=sharing