ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่