ประชุมจัดทำ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมจัดทำ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม