ประชุมจัดทำ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 22 แห่งจัดประชุมจัดทำ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

   แกลลอรี่