ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่