ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่