ประชุมหารือผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง สำหรับงานอบรมหลักสูตร ตบอ.รุ่น 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 จัดประชุมหารือผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง สำหรับงานอบรมหลักสูตร ตบอ.รุ่น 1 (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 และ ต้อนรับคณะสมาคมชาวเพชรบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 )
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่